Καθαρισμοί Υαλοπινάκων
Εξωτερικοί και Εσωτερικοί καθαρισμοί, Γραφείων - Καταστημάτων - Κτιρίων.
Καθαρισμοί Υαλοπινάκων

Καλέστε σήμερα την Newprocess.
Εξειδεικευμένος εκπρόσωπός μας ερχεται στον χώρο σας για να σας δωσει τεχνική και οικονομική προσφορά απο την εταιρεία μας.

Τα ειδικά μηχανήματα που διαθέτουμε καθώς και το εμπειρο προσωπικό μας εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών σας.
Διαθέτουμε ειδικό τηλεσκοπικό γερανοφόρο όχημα με καλάθι και σύγχρονα μηχανήματα υδροβολής

Ο τρόπος καθαρισμού διαμορφώνεται ανάλογα με την διαμόρφωση του κάθε κτιρίου και εφαρμόζεται απο ειδικευμένο προσωπικό.

Η εταιρεία μας φέρει πλήρη ευθύνη αστικά και ποινικά απέναντι στο προσωπικό που απασχολεί και είναι υπόχρεη για τις πληρωμές καθως και την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.