Καθαρισμοί Γραφείων
Καθημερινοί καθαρισμοί, Μόνιμη συντήρηση.
Καθαρισμοί Γραφείων

Μια από τις σημαντικότερες εργασίες καθαρισμού σε ένα γραφείο, είναι ο καθαρισμός των επίπλων που υπάρχουν σε αυτό. Η διαδικασία καθαρισμού των επίπλων σε γραφεία, συνήθως περιλαμβάνει τα εξής βήματα:.

Ξεσκόνισμα
Το ξεσκόνισμα γίνεται είτε με σύγχρονα τεχνικά μέσα είτε με κοινά παραδοσιακά και με την χρησιμοποίηση κατάλληλων υλικών με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Το ξεσκόνισμα των επίπλων γίνεται με ειδικό αντιστατικό πανί εμποτισμένο σε κατάλληλο υγρό καθαρισμού μη τοξικό.
Γυάλισμα
Το γυάλισμα των γραφείων και των ξύλινων επιφανειών γίνεται με ειδικό γυαλιστικό υγρό. Ο καθαρισμός όλων των γυάλινων επιφανειών και των ανοξείδωτων επιφανειών γίνεται με ειδικά υγρά, που δεν προξενούν φθορές στις επιφάνειες.

Γενικότερα σε ότι αφορά τον καθαρισμό των χώρων με γραφεία, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, γύρω, επάνω και κάτω από αρχειοθήκες, ντουλάπες, μηχανήματα και ηλλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο καθαρισμός γραφείων συνήθως περιλαμβάνει εργασίες όπως είναι:
ο καθαρισμός των επίπλων,
ο καθαρισμός των συσκευών και των ειδών επικοινωνίας,
ο καθαρισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και ειδικές εργασίες όπως
ο καθαρισμός ξύλινων ή δερμάτινων επιφανειών.

Άδειασμα δοχείων απορριμμάτων και αλλαγή πλαστικών σάκων
Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων γραφείων, τραπεζιών, πάγκων, περβαζιών κλπ.
Τοπικό καθάρισμα πόρτων και βαμμένων επιφανειών
Ξεσκόνισμα υψηλών σημείων και κάθετων επιφανειών
Καθαρισμός με απορροφητική μηχανή σε όλους τους χώρους με μοκέτα και χαλιά και
αφαίρεση κηλίδων από χαλιά και μοκέτες όταν είναι απαραίτητο
Άδειασμα και σκούπισμα σταχτοδοχείων
Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων