Υπηρεσίες Καθαρισμού Πολυκατοικιών
Καθαρισμοί Εξωτερικών και Εσωτερικών χώρων, Προαύλιο, Σκάλες, με ειδικευμένο προσωπικό.
Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε δώσει κάποια λύση στο πρόβλημα καθαρισμού της πολυκατοικίας σας.
Ακόμη και αν αυτή η λύση μπορεί να χαρακτηρισθεί η καλύτερη, πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες για βελτιώσεις.
Η NEW PROCESS, με το εκπαιδευμένο και επιλεγμένο προσωπικό της και τον άριστο εξοπλισμό της σας προσφέρει την ιδανική λύση καθαρισμού της Πολυκατοικίας ή του Κτιρίου σας.Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν αρχικούς καθώς και τακτικούς καθαρισμούς πολυκατοικιών και κτιρίων.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Η NEW PROCESS αναλαμβάνει υπεύθυνα τον καθαρισμό της πολυκατοικίας σας με πλήρη συνέπεια και σχολαστικότητα, φροντίζοντας όλους τους χώρους.
Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό πολυκατοικιών με δικά μας συνεργεία επιτυγχάνοντας τις καλύτερες τιμές ,αφού τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες του πελάτη για να εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα . Ερχόμαστε δωρεάν στον χώρο σας και σας ενημερώνουμε για το κόστος, χωρίς απολύτως καμία δέσμευση.

Τηλεφωνήστε μας για να συζητήσουμε την καλύτερη προσφορά για τις ανάγκες της πολυκατοικίας σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας με την εγγύηση καθαριότητας της NEW PROCESS.