Έκδοση Κοινοχρήστων
Με σεβασμό στον ρόλο του Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Έκδοση Κοινοχρήστων

Απαλλαχτείτε από το άγχος της έκδοσης κοινοχρήστων διατηρώντας παράλληλα τα συμφέρονται και τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας σας.
Η NEW PROCESS διασφαλίζει ακριβή κατανομή δαπανών.
Ένα τηλεφώνημά σας είναι αρκετό για να μας δώσετε τις δαπάνες της πολυκατοικίας σας και να εκδώσουμε μηχανογραφικά τα κοινόχρηστα έξοδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τον κανονισμό της πολυκατοικίας σας.

Κάθε μήνα λαμβάνετε μία συγκεντρωτική κατάσταση και ξεχωριστό Ειδοποιητήριο-Απόδειξη Ενοικιαστή-Απόδειξη ιδιοκτήτη για κάθε διαμέρισμα.
Ο υπολογισμός γίνεται βάση των όσων ορίζει η μελέτη του μηχανικού (πίνακας συνιδιοκτησίας) και του μηχανολόγου-μηχανικού (πίνακας δαπανών κεντρικής θέρμανσης) του κτιρίου.